Zespół dworsko-parkowy w Kęblinach

Murowany, parterowy dwór w Kęblinach  stojący w zachodniej częsci wsi (przy skrzyżowaniu dróg ze Strykowa do Białej i Ozorkowa), został wzniesiony w 1840 r. przez rodzinę Urbankowskich, jako budowla w typie dworu polskiego. Przebudowywano go m.in. w latach 1860 i 1934-35.

Dwór wzniesiony na planie prostokąta posiada od frontu nowy taras i ryzalit w przeciwległej fasadzie a w dach – wystawkę zwieńczoną trójkątnym szczytem. Budowla kryta pierwotnie dachem łamanym polskim, przebudowanym na mansardowy.

W 1896 r. majątek został sprzedany. Nabywcą był Tadeusz Olszowski. Olszwoscy nadali obecny kształt zabudowie dworskiej i organizacji przestrzennej parku. W 1940 r. właścicielem Kęblin został Estończyk van Balten, który otrzymał je jako rekompensatę majątku utraconego w Estonii. Po zakończeniu II wojnie światowej dwór, park i ziemię należącą do majątku przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Od 1992 r. we dworze mieści się ośrodek Stowarzyszenia “Monar”, założonego przez Marka Kotańskiego.

Dwór otacza park założony w XIX stuleciu. Naprzeciw dworu stoi stara murowana kuźnia wzniesiona na początku XIX w. o ciekawej architekturze. Od frontu zdobi ją ryzalit i ganek, a naroża podparte są przyporami. Kuźnię nakrywa dach naczółkowy.